Συνεργασία με την Ελληνική GAPLASTICS, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πολυκαρβονικών φύλλων.